Aktuell luftkvalitet vid Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping

Bensen

 

Bensen sprids från t.ex. bensinbilar, motorgräsklippare, småskalig vedeldning och fritidsbåtar. Vägtrafiken är en av de större källorna för bensen. Utsläppen från ett fordon beror bland annat på om det har katalysator och hur väl den fungerar, samt bensenhalten i bränslet och vilket skydd mot avdunstning som finns. Bensen släpps även ut från vissa industriella aktiviteter som t.ex. petrokemisk industri.

Bensenhalterna har minskat märkbart sedan början av 1990-talet. Det beror bl.a. på att halterna i bensin har minskat och på förbättrad teknik i fordonen. Trenden med minskande bensenhalter ser ut att fortsätta framöver.

Bensen orsakar blodcancer och det finns idag ingen känd undre nivå som är helt säker. Även om halterna minskar allt mer så uppnås lågrisknivån i flera svenska tätorter.

(Källa: Luftguiden)

 

 

Håll musmarkören över en graf för att se halterna som siffror. Zooma in ett visst tidsintervall genom att hålla ner vänster musknapp, dra över intervallet och släppa. Klicka på "Reset zoom" för att återgå till full visning.

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)

Trelleborgsluft.se

Jonkopingsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet vid Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping