Aktuell luftkvalitet vid Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping

Bensen

 

Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskällorna till bensen, men även småskalig vedeldning, snöskotrar och fritidsbåtar utgör vanliga källor.

 

Bensenhalterna har sjunkit kraftigt sedan början av 1990-talet, på grund av att halten bensen i motorbensin har minskat samt på grund av fordonens tekniska utveckling, och den tydliga trenden av minskande bensenhalter fortsätter.

 

Bensen orsakar blodcancer och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga effekter uppstår på människor.

Det är möjligt att zooma i graferna nedan, vänsterklicka och håll nere musknappen. Dra sedan åt höger för att zooma in. För att komma tillbaka till normal zoom tryck på knappen "Reset zoom".

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)

Trelleborgsluft.se

Jonkopingsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Jönköping