Aktuell luftkvalitet vid Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping

Kvävedioxid (NO2)

 

Kvävedioxid är en giftig gas som är starkt kopplat till förbränningsprocesser då syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Av dessa förbränningsprocesser är biltrafiken den störst bidragande källan av kvävedioxid i de flesta tätorter men kvävedioxid uppkommer även från energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart som ger betydande bidrag.

 

Sedan 1990 har utsläppen av kvävedioxid i Sverige nästan halverats och nedfallet över Sverige har minskat med ca: 25%.

Det är möjligt att zooma i graferna nedan, vänsterklicka och håll nere musknappen. Dra sedan åt höger för att zooma in. För att komma tillbaka till normal zoom tryck på knappen "Reset zoom".

I graferna finns tre gränsvärden representerade med grön, gul och röd punktlinje. Dessa finns förklarade här: NFS 2016:9.

 

MKN = Miljökvalitetsnorm

ÖUT = Övre Utvärderingströskel

NUT = Nedre Utvärderingströskel

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)

Trelleborgsluft.se

Jonkopingsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Jönköping