Aktuell luftkvalitet vid Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping

Partikelhalt (PM10)

 

Partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter kallas PM10. Dessa partiklar finns överallt i omgivningsluften och kan ta sig ner i lungorna och orsaka lungsjukdomar. PM10 partiklar uppstår främst från dubbdäcksslitage, förbränning och havsvågor.

 

Halterna av PM10 i Sverige har generellt minskat sedan 2000 men i vissa Svenska städer finns fortfarande överskridande av miljökvalitetsnormerna.

Det är möjligt att zooma i graferna nedan, vänsterklicka och håll nere musknappen. Dra sedan åt höger för att zooma in. För att komma tillbaka till normal zoom tryck på knappen "Reset zoom".

I graferna finns tre gränsvärden representerade med grön, gul och röd punktlinje. Dessa finns förklarade här: NFS 2016:9.

 

MKN = Miljökvalitetsnorm

ÖUT = Övre Utvärderingströskel

NUT = Nedre Utvärderingströskel

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)

Trelleborgsluft.se

Jonkopingsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Jönköping