Aktuell luftkvalitet vid Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping

Svaveldioxid (SO2)

 

Svaveldioxid är en färglös och hostretande gas som bildas naturligt vid biologisk nedbrytning men det bildas även vid förbränning av fossila bränslen.

Sedan 1990 har svaveldioxid halter i Europa minskat med ca: 70% vilket i Sverige har inneburit en förminskning av svavelnedfall över Sverige med ca: 80%.

2012 visade mätdata att 90% av svavelnedfall i Sverige kom från utländska källor och internationell sjöfart.

 

Sedan 1/1 2015 har kraven skärpts på lågsvavligt bränsle för sjöfarten inom så kallade SECA områden.

Det är möjligt att zooma i graferna nedan, vänsterklicka och håll nere musknappen. Dra sedan åt höger för att zooma in. För att komma tillbaka till normal zoom tryck på knappen "Reset zoom".

I graferna finns tre gränsvärden representerade med grön, gul och röd punktlinje. Dessa finns förklarade här: NFS 2016:9.

 

MKN = Miljökvalitetsnorm

ÖUT = Övre Utvärderingströskel

NUT = Nedre Utvärderingströskel

(Preliminära mätdata, ej slutligt validerade)

Trelleborgsluft.se

Jonkopingsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Jönköping